3/5/12

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI ĐỐI TÁC TẠI CAMPUCHIA

Campuchia

Thanh Thịnh vừa ký hợp đồng hợp tác chiến lược với đối tác tại Phnôm Pênh - Camphuchia. Đây là lần đầu tiên Thanh Thịnh mở rộng thị trường mới theo đúng chiến lược đề ra trong năm 2012.

Campuchia là thi trường còn rất mới mẽ và đầy tiềm năng. Một điểm rất đáng chú ý là nó rất gần TP.HCM. Do đó, Thanh Thịnh sẽ tập trung đẩy mạnh việc xây dựng sân cỏ nhân tạo tại thị trường này.

Trong năm 2012 và 2013, Thanh Thịnh còn mở rộng ra thị trường Lào. Cũng là một thị trường còn hoang sơ và đầy tiềm năng. Hiện tại, Thanh Thịnh đang xúc tiến thăm dò cũng như tìm kiếm các đối tác chiến lược.

Thanh Thịnh cũng đang quyết tâm xây dựng thương hiệu số 1 trong ngành sân bóng mini cỏ nhân tạo tại Việt Nam và các thị trường này.
F