23/1/10

Thi công sân cỏ nhân tạo tại Khu Tên Lửa, Bình Tân


Ngày 23/01/2010, Thanh Thịnh bắt đầu thi công cỏ theo dạng dịch vụ cung cấp 48h và thi công cỏ trong 4 ngày tại sân cỏ Bình Trị Đông B, Bình Tân theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Với dịch vụ nhanh, Thanh Thịnh khẳng định đáp ứng các nhu cầu khắc khe của chủ đầu tư: giảm tối đa thời gian thi công, tăng tối đa thời gian khai thác. Điều này rất có ý nghĩa trong thời kỳ cạnh tranh quyết liệt của kinh doanh sân cỏ nhân tạo hiện nay.


F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét