30/1/10

Sân Bình Triệu: bắt đầu thi công cỏ


Thanh Thịnh bắt đầu thi công phần cỏ nhân tạo. Với quy trình làm nền chuẩn, việc thi công phần cỏ sẽ tiến hành nhanh chóng. Dự kiến sẽ xong 2 sân Bình Triệu trong vòng 1 tuần.
F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét