27/7/10

Hoàn thành sân cỏ nhân tạo đầu tiên ở TT Uyên Hưng - Tân Uyên - Bình Dương


Ngày 26/07/2010, Thanh Thịnh đã thi công hoàn thành sân cỏ nhân tạo đầu tiên ở TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương. Với nhiều khu công nghiệp xung quanh, việc tạo ra một sân chơi cho cán bộ công nhân viên trong khu vực này trở nên cấp bách. Việc xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo này, chủ đầu tư kỳ vọng đáp ứng một phần nhu cầu thể thao giải trí của người dân vùng này.
F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét