3/8/10

Hoàn thành sân cỏ nhân tạo CLB Kiện Toàn - TX. Sa Đéc - Đồng Tháp


 Ngày 03/08/2010, Thanh Thịnh đã hoàn thành sân cỏ nhân tạo thứ 2 tại TX. Sa Đéc - Đồng Tháp. Với nhu cầu đá bóng quá lớn, một sân đầu tiên tại TX Sa Đéc chưa thể đáp ứng hết nhu cầu này, một chủ đầu tư quyết định xây 01 sân cỏ nhân tạo. Mặc dù sân chưa hoàn thành như lịch đặt sân đã kín.
F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét