31/12/10

Hoàn thành sân bóng đầu tiên tại Bạc Liêu

Sân bóng Bạc Liêu
 Ngày 31/12/2010, Thanh Thịnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sân bóng đầu tiên tại Bạc Liêu. Đây là lần thứ 4 Thanh Thịnh thi công sân đầu tiên tại các địa phương khác nhau:
  1. Sân đầu tiên tại Quảng Ngãi,
  2. Sân đầu tiên tại Đà Lạt,
  3. Sân đầu tiên tại Sa Đéc - Đồng Tháp,
  4. Sân đầu tiên tại Bạc Liêu.
F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét