27/12/10

Hoàn thành sân bóng Lâm Hà & Đức Trọng

Sân bóng tại Lâm Hà
Sân bóng tại Đức Trọng

Ngày 27/12/2010, Thanh Thịnh đã hoàn thành 2 sân cỏ nhân tạo tại 2 huyện khác nhau của Lâm Đồng là Đức Trọng và Lâm Hà. Như vậy, ở Lâm Đồng, Thanh Thịnh đã thi công tại 03 huyện, TP để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các cầu thủ không chuyên.

Thấy rõ được nhu cầu tại địa phương, các chủ đầu tư đã mạnh dạn đầu tư tại khắp các huyện, thị xã thậm chí tại các huyện xa trung tâm. Thanh Thịnh đã đề ra chiến lược, sẽ vẫn hỗ trợ tốt nhất để mỗi huyện sẽ có 01~02 sân. Điều này hợp với xu thế yêu chuộng bóng đá hiện nay.

Với số tiền kiếm được: 1~1.5 triệu đồng/ngày, đây là con số lý tưởng để các chủ đầu tư tại huyện chú ý. Thanh Thịnh sẽ hỗ trợ tư vấn sao cho khoảng từ 1~1.5 năm chủ đầu tư có thể hoàn vốn. Các năm còn lại trong 05 năm là phần lời mà chủ đầu tư có được (ước khoảng: 01 tỷ/01sân/5 năm đầu tư) sau khi trừ chi phí ban đầu bỏ ra.
F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét