15/5/13

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Sân đã hoàn thành trong năm 2013

Sân đã hoàn thành trong năm 2013
 
[Thanh Thịnh] Bảng báo cáo hoạt động của Thanh Thịnh 4 tháng đầu năm 2013. Các hoạt động nổi bật trong năm 2013:
  • Đã thi công 44 sân cỏ nhân tạo tại 15 tỉnh/thành phố.
  • Những sân cỏ nhân tạo hoạt động hiệu quả (các điều kiện để hoạt động hiệu quả)
  • Chi tiết các hợp đồng đã ký trong tháng 4/2013
  • Tổng kết các sân cỏ đã thi công tới 4/2013
 Xem chi tiết, download: TẠI ĐÂY         
F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét