1/11/10

Sân bóng cỏ nhân tạo Cao Lãnh - Đồng Tháp đã hoàn thành


Ngày 01/11/2010, sân bóng cỏ nhân tạo đầu tiên mà Thanh Thịnh thi công tại TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp đã hoàn thành đúng tiến độ. Theo tư vấn của Thanh Thịnh, chủ đầu tư tiến hành khai thác và tổ chức một giải đâu giao hữu để khai trương sân. Giải đấu dự kiến sẽ có khoảng 8 đội tham gia nhằm quảng bá sân để dân phủi khu vực TP Cao Lãnh biết để thi đấu sau này.
F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét