5/11/10

Sân bóng cỏ nhân tạo Lái Thiêu - Bình Dương sắp hoàn thành

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mặc dù dự án bị chậm trể, kéo dài, Thanh Thịnh đang tranh thủ những ngày nắng để hoàn thành nốt càc công đoạn cuối cùng đưa vào hoạt động. Công trình đang diễn ra gấp rút nhưng Thanh Thịnh vẫn theo đúng quy trình mà thực hiện để đạt được chất lượng tốt nhất.

F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét