3/10/11

Ký hợp đồng làm sân cỏ nhân tạo tại Bình Phước và Thủ Đức

Hiện trạng sân cỏ nhân tạo Thủ Đức sắp thi công

Ngày 01/10/2011, Thanh Thịnh đã ký hợp đồng xây dựng 01 sân cỏ nhân tạo tại Bình Phước và 02 sân cỏ nhân tạo tại Thủ Đức.

Đây là một sự khởi đầu tốt cho đầu tháng và đầu quý cuối của năm 2011. Điều đó chứng tỏ rằng, kênh đầu tư sân cỏ nhân tạo vẫn còn rất khả quan. Nói như chủ đầu tư của sân cỏ nhân tạo ở Thủ Đức mà Thanh Thịnh sắp thi công: "Tôi đã từng đầu tư 01 sân cỏ nhân tạo tại Đồng Nai, thu nhập rất khả quan. Qua tìm hiểu, tôi thấy tại Thủ Đức, việc kinh doanh sân cỏ nhân tạo tại đây vẫn còn rất nhiều tìm năng. Do đó tôi quyết định đầu tư thêm 02 sân nữa"

Với kinh nghiệm thi công trên 160 sân cỏ trong cả nước, Thanh Thịnh đã tư vấn cho các chủ đầu tư từ việc đầu tư đến hoạt động kinh doanh sân cỏ nhân tạo sao cho hiệu quả nhất. Đó cũng là cam kết từ chưng tôi.
F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét