5/7/13

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2013


[THANH THỊNH] Trong tháng 6/2013, Thanh Thịnh đã nhận được nhiều thông tin từ các khách hàng muốn cho thuê đất để đầu tư sân cỏ nhân tạo. Sau khi sàn lọc, Thanh Thịnh thấy rằng có 2 vị trí thích hợp cho đầu tư sân cỏ nhân tạo nhất. Tất cả thông tin có trong bảng báo cáo hoạt động trong tháng 6/2013. Ngoài ra trong báo cáo này còn có các mục:

  1. Danh sách các sân cỏ nhân tạo đã làm
  2. Danh sách các sân cỏ nhân tạo đã làm trong tháng 6
  3. Các hợp đồng đã ký trong tháng 6
  4. Những con số biết nói
Bạn xem chi tiết và download: TẠI ĐÂY
F

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét